Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm trích yểu ( sách gốc)

275,000  200,000 

Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm trích yểu ( sách gốc)

Khổ: A5

Số trang: 1108

Nội Dung :

Chương I – Tổng quan về điều trị kháng sinh

Chương II – Điều trị theo kinh nghiệm dựa vào hội chứng lâm sàng

Chương III – Đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn và điều trị kháng sinh ban đầu trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn được phân lập

Chương IV – Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp

Chương V – Nhiễm HIV.

Chương VI – Dự phòng và tiêm chủng

Chương VII – Các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em và các tóm tắt về thuốc dùng trong nhi khoa

Chương VIII – Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn dựa trên hình ảnh phim Xquang phổi

Chương IX – Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn

Chương X – Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp khi sử dụng kháng sinh

Chương XI- Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh

Còn hàng