Cơ chế triệu chứng

300,000  280,000 

👉Cuốn sách Cơ Chế Triệu Chứng Học thiết kế một cách đầy đủ, toàn diện, dễ hiểu về triệu chứng học của cả Nội- Ngoại Khoa, thuận lợi cho việc tra cứu từng triệu chứng một cách có hệ thống.
👉Bất kì một triệu chứng đều được trình bày đồng bộ 4 phần: Mô tả, Nguyên nhân, Cơ chế, Ý nghĩa rất dễ dàng cho việc tra cứu.
➡️💖Cuốn sách này thật sự có giá trị đối với tất cả học viên ở bất kì trình độ nào, từ sinh viên Y khoa năm nhất đến các bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp💕💕

Còn hàng