Miễn dịch cơ bản

250,000  230,000 

MIỄN DỊCH CƠ BẢN
CHỨC NĂNG VÀ RỐI LOẠN CỦA HỆ MIỄN DỊCH
Gồm 12 chương:
Chương 1: Giới thiệu về hệ miễn dịch
Chương 2: Miễn dịch bẩm sinh
Chương 3: Bắt giữ và trình diện kháng nguyên cho tế bào Lympho
Chương 4: Nhận diện kháng nguyên trong đáp ứng miễn dịch thích nghi
Chương 5: Miễn dịch qua trung gian tế bào T
……………
Với hình ảnh bắt mắt, nội dung chi tiết, đầy đủ sẽ giúp bạn chinh phục bộ môn miễn dịch dễ dàng hơn.

Còn hàng