555 câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh lâm sàng

120,000  60,000 

Hóa Sinh Lâm Sàng – 555 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Và Đáp Án
Dưới dạng các câu hỏi sẽ giúp các sinh viên đọc ôn lại một số kiến thức về chuyên ngành, từ đó có thể củng cố và trang bị cho bản thân khi học tập cũng như công tác trong chuyên ngành này.
🍀Cuốn sách được chia thành hai phần chính: phần cầu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và phẩn đáp án. Ngoài ra còn có khoảng tham chiếu sinh học ở người bình thường và hệ số chuyển đổi của các thông số này từ đơn vị cũ sang đơn vị SI và ngược lại. Phần câu hỏi từ những khái niệm chung, chức phận hóa sinh các cơ quan, phần tổng hợp chung và cuối cùng là các tình huống lâm sàng cần biện luận có liên hệ với lâm sàng. Phần tình huống cần phải có kiến thức tổng hợp trong nhận định (có phần lý giải các tình huống ở phần đáp án).

Còn hàng

Danh mục: ,