Showing all 8 results

- 33.33%

Hồi sức cấp cứu

Ca lâm sàng hồi sức cấp cứu

150,000  100,000 
- 10.00%
200,000  180,000 
- 13.33%
150,000  130,000 

Hồi sức cấp cứu

Hồi sức cấp cứu toàn tập

295,000 
- 26.67%

Hồi sức cấp cứu

Hồi sức tích cực

150,000  110,000 
- 25.00%
200,000  150,000 
150,000