Macleod’s chẩn đoán lâm sàng

175,000 

Bạn có khó khăn, lúng túng khi tiếp cận 1 bệnh nhân???
⛅️Đó có phải vấn đề của rất nhiều bạn gặp phải dù đã được trang bị đầy đủ cả về triệu chứng, bệnh học, điều trị và hầu như là tất cả các vấn đề mà bệnh nhân đó gặp phải?
⛅️Ngoài cuốn sách giáo khoa thường có xu hướng lý tưởng hoá và ít gặp trên lâm sàng thì CUỐN SÁCH ” CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG” này sẽ làm tốt được điều này:
⛅️ Nắm bắt trong tiếp cận gần với thực hành lâm sàng
⛅️ Hệ thống cách tiếp cận linh hoạt, mềm dẻo
⛅️ Dễ thích nghi với tình huống lâm sàng thực sự, thu nhận được thông tin hữu ích theo cách hiệu quả nhất

Còn hàng