Showing 1–12 of 15 results

Chẩn đoán hình ảnh

Atlas giải phẫu siêu âm

200,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Combo CT sọ – 2 tập

350,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Combo CT-MRI 3 tập

600,000 

Chẩn đoán hình ảnh

CT sọ phần 1

220,000 

Chẩn đoán hình ảnh

CT sọ phần 2

150,000 
- 16.67%
300,000  250,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Hướng dẫn đọc Xquang Bụng

170,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Hướng dẫn đọc Xquang Khớp

200,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Hướng dẫn đọc Xquang ngực

165,000