Ca lâm sàng hồi sức cấp cứu

150,000  100,000 

Ca lâm sàng hồi sức cấp cứu
Cuốn sách không thể thiếu đối với các bạn đang đi lâm sàng.
📌 Quyển sách này gồm 42 ca lâm sàng bàn luận về hồi sức cấp cứu
📌 Đúc kết những kiến thức hồi sức cấp cứu lâm sàng quan trọng
📌 Câu hỏi lượng giá theo phong cách USMLE
📌 Cuốn sách sẽ giúp ta tiếp cận đươc:
👉 Bệnh nhân trên lâm sàng
👉 Giải quyết thắc mắc trên lâm sàng
👉 Tiếp cận và chẩn đoán lâm sàng

Còn hàng