Ca lâm sàng Sinh Lý

100,000 

CA LÂM SÀNG SINH LÝ🙀🙀🙀\
Khổ : A5
Số trang: 260
👉60 tình huống lâm sàng
👉Tóm tắt bệnh nhân, chuẩn đoán, xét nghiệm phục vụ bướ đầu tiên
👉Mục tiêu cần đạt, nhìn nhận vấn đề
👉Tiếp nhận các định nghĩa và cách tiếp nhận bận nhân trên lâm sàng
👉Câu hỏi lượng giá với một số Case lâm sàng ngắn gọn để nhấn mạnh bệnh lý
👉Đúc kết lâm sàng

Còn hàng

Danh mục: ,