Sổ tay điều trị cấp cứu nội khoa

80,000  60,000 

[SỔ TAY ĐIỀU TRỊ 🌳🌳CẤP CỨU NỘI KHOA 2019 ]
Khổ :A5
Loại : Đen trắng
Số trang: 246
SỔ TAY ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU NỘI KHOA 2019 của Bộ Y Tế biên soạn và phát hành cho đọc giả là học sinh sinh viên ngành y, dược, các y bác sĩ đang cần sách để tìm hiểu. Cuốn tài liệu SỔ TAY ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU NỘI KHOA 2019 sẽ giúp đỡ nhiều cho bạn đọc với những kiến thức chuyên môn của Bộ Y Tế tích lũy qua nhiều năm khám chữa bệnh thực tế. Sách SỔ TAY ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU NỘI KHOA 2019 đã được kiểm tra chất lượng và chấp nhận cho in và phân phối giới thiệu quyển sách này tới cho quý đọc giả.

Còn hàng