Combo Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm

720,000  600,000 

📙📘📗📕COMBO GỒM 2Q: Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và Trích giản yếu HDĐTKSTKN nhé
📌 Sách gốc
QUYỂN 1: HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM A4
Chương 1: Tổng quan về điều trị kháng sinh
Chương 2: Điều trị theo kinh nghiệm dựa vào hội chứng lâm sàng
Chương 3: Đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn và điều trị kháng sinh ban đầu trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn được phân lập
Chương 4: Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp
Chương 5: Nhiễm HIV
Chương 6: Dự phòng và tiêm chủng
Chương 7: Các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em và các tóm tắt về thuốc dùng trong nhi khoa
Chương 8: Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn dựa trên hình ảnh phim Xquang phổi
Chương 9: Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn
Chương 10: Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp khi sử dụng kháng sinh
Chương 11: Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh
QUYỂN 2: TRÍCH YẾU: HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM A5
Chương 1: Điều trị theo kinh nghiệm dựa vào hội chứng lâm sàng
Phần 1: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương
Phần 2: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn vùng đầu và tai-mũi-họng
Phần 3: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới
Phần 4: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn tim mạch
Phần 5: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa
Phần 6: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đường tiết niệu – sinh dục
Phần 7: Điều trị theo kinh nghiệm cho các bệnh lây theo đường tình dục
Phần 8: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn xương và khớp
Phần 9: Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn da và cấu trúc da
Phần 10: Sepsis/Sốc nhiễm khuẩn
Phần 11: Sốt ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt
Phần 12: Các bệnh nhiễm khuẩn trung gian qua độc tố
Phần 13: Tác nhân gây khủng bố sinh học
Chương 2: Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh

Còn hàng