Showing 1–12 of 27 results

- 37.78%

Combo sách hay tiết kiệm

Bệnh Học Nội Khoa 2 tập-Bản 2022

450,000  280,000 
- 5.56%
900,000  850,000 
- 10.00%
300,000  270,000 
- 9.09%

Combo sách hay tiết kiệm

Combo Cấp cứu Ngoại Khoa 2 tập

330,000  300,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Combo CT sọ – 2 tập

350,000 

Chẩn đoán hình ảnh

Combo CT-MRI 3 tập

600,000 
- 16.67%
720,000  600,000 
- 11.33%
450,000  399,000 
- 4.00%
250,000  240,000 
- 12.00%

Combo sách hay tiết kiệm

Combo Nhi Khoa 2020 2 tập -YDS

250,000  220,000 
- 32.00%
250,000  170,000 
- 20.59%

Combo sách hay tiết kiệm

Combo Pocket Anatomy 2 tập

170,000  135,000