KHÁM LÂM SÀNG-HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

600,000  450,000 

K.H.Á.M LÂM SÀNG-HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG-SÁCH DỊCH
✅ Tổng hợp tất cả các bước khám lâm sàng NHÌN-SỜ-GÕ-NGHE
✅ Hướng dẫn chi tiết cách hỏi bệnh sử.
✅ Gồm các dấu hiệu c.h.ẩ.n đ.o.á.n và cách c.h.ẩ.n đ.o.á.n phân biệt kèm hình ảnh minh họa thực tế.
Đi v.i.ệ.n vẫn còn lúng túng khi hỏi bệnh thì cuốn sách này thuộc về bạn 🥰

Còn hàng