Mô Học Trần Công Toại

160,000  145,000 

Mô học là môn học y cơ sở trong các trường Y Dược nhằm cung cấp cho các sinh viên, học viên chuyên ngành Khoa học Sức Khỏe những kiến thức về hình thái của cơ thể nhà sách anabook nền tảng lý luận cho chẩn đoán và điều trị trong thực tiễn.
Sách Mô học được tác giả biên soạn cập nhật theo chương trình và mục tiêu giảng dạy dựa trên các tiêu chí của Bộ Y Tế và Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành, đáp ứng được chuẩn đầu ra cho các học viên sau khi kết thúc quá trình học tập.

Còn hàng

Danh mục: ,