Hướng dẫn cấp cứu theo kinh nghiệm

200,000  150,000 

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐃𝐔̛̣𝐀 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆‼️‼️-Sách dịch
Kích thước: 19 x 27 cm
Loại sách : Bìa mềm, full trắng đen
🍃Cấp cứu là 1 chuyên ngành khó nhưng dù là bác sĩ chuyên ngành gì cũng sẽ có lúc phải cấp cứu. Hướng dẫn cấp cứu theo kinh nghiệm của 1 siêu chuyên gia cấp cứu, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của mình theo từng trường hợp cụ thể. Ngôn từ dễ hiểu, gần gũi và những bí mật hay mẹo của mình trong từng bước xử trí giúp bạn thấy việc tiếp cận cũng như cấp cứu bệnh nhân không còn là vấn đề quá khó khăn.

Còn hàng