Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng

200,000  170,000 

Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng (Tái bản lần thứ 3)
Tác giả:
Chủ Biên: PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh – DSCKII. Nguyễn Thị Hương
gồm 117 xét nghiệm các loại – Dành cho các bạn SV đi lâm sàng
🥰🥰🥰Sách CXNTQADTHLS như quyển sổ tay giúp ta dể tra cứu các xét nghiệm với mục lục theo thứ tự alphabet
Với phương châm:
“Hiếu tốt hơn để chỉ định xét nghiệm tốt hơn
Chỉ định xét nghiệm đúng hơn để chữa bệnh giỏi hơn”
🥳🥳🥳Mỗi xét nghiệm bao gồm các nd sau: nhắc lại sinh lý, mục đích & chỉ định xét nghiệm, cách lấy bệnh phẩm, pp định lượng, giá trị bình thường, ý nghĩa giá trị tăng/giảm, các yếu tố góp phần làm thay đổi kq xét nghiệm, lợi ích của xét nghiệm, & góc cảnh báo lâm sàng.
👉👉👉Nội dung 117 xét nghiệm có trong sách

Còn hàng