Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh tế bào học

144,000 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh tế bào học-SÁCH GỐC
– Tác giả: Bộ Y Tế
– Nhà xuất bản Y học
– Nhà phát hành: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học
– Số trang: 460
– Khổ: 19×27 cm
– Giá bìa: 180.000 đồng
– Giới thiệu:

Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý để thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc được phép thực hiện kỹ thuật đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác.
Mỗi Hướng dẫn quy trình kỹ thuật đều được tham khảo các tài liệu trong nước, nước ngoài và chia sẻ kinh nghiệm của các đồng nghiệp thuộc chuyên khoa, chuyên ngành. Việc hoàn chỉnh mỗi Hướng dẫn quy trình kỹ thuật cũng tuân theo quy trình chặt chẽ bởi các Hội đồng khoa học cấp bệnh viện và các Hội đồng nghiệm thu của chuyên khoa đó do Bộ Y tế thành lập. Mỗi Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo được nguyên tắc ngắn gọn, đầy đủ, khoa học và theo một thể thức thống nhất

Còn hàng