Bài giảng phụ khoa

250,000  230,000 

Bài giảng Phụ khoa”🔥
Khổ: A4
Loại: full màu
Số trang: 254
✅Dùng cho chương trình phụ khoa tích hợp dựa trên giảng dạy bằng phương pháp Team-Based Learning là kết quả của quá trình thực hiện đổi mới tại Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong “Bài giảng Phụ khoa” học viên sẽ tìm thấy các khái niệm cốt lõi được trình bày dưới dạng thức cơ bản nhất, với mức độ cập nhật cao, đáp ứng được yêu cầu của Team-Based Learning. Các khái niệm cốt lõi này sẽ là hành trang kiến thức nền tảng, giúp hình thành và rèn luyện khả năng tư duy phản biện, đạt đến mục tiêu của giáo dục Y khoa hiện đại là khả năng tự học suốt đời.
✅✅Trong “Bài giảng Phụ khoa”, các vấn đề căn bản của phụ khoa được chia ra 9 chủ đề, khời đầu từ các nhiễm trùng lây qua tình dục, đi qua các bệnh lý nhiễm trùng đặc trưng của mô hình bệnh tật Việt Nam và các hệ quả của chúng, đến các rối loạn chức năng, bệnh lý không tân lập và bệnh lý tân lập lành tính cũng như ác tính cùa đường sinh dục nữ. Cuối cùng là các biện pháp kiểm soát sinh sản, bao gồm cả phá thai an toàn. Mỗi chủ đề được chia ra các bài giảng nhỏ. Việc chia các bai giảng này không dựa trên các bệnh lý, mà dựa trên các vấn đề. Giải quyết vấn đề là một trong các đặc trưng của quan điểm giảng dạy dựa trên năng lực. Các bài giảng này có thể hoán chuyển vị trí với các bài giảng ở chủ đề khác để thiết lập các module cơ động. Thiết lập các module cơ động từ các bài giảng đơn vị là nét đặc trưng của các chương trình dựa trên tín chỉ…

Còn hàng