Combo thực hành giải phẫu (Loại 7 món)

450,000 

1 bộ gồm:
– 1 miếng da giả
– 1 sách căn bản tiểu phẫu
– 1 bộ tiểu phẫu 7 món

Còn hàng