Mims Pharmacy-2022/2023

500,000  380,000 

🍀🍀 MIMS PHARMACY 2022-2023 🍀🍀
#Giảmngay 2️⃣3️⃣% cho bạn nào nhanh tay 🥰
🔥 Cập nhật mới nhất, thêm nhiều chủ đề da liễu và hình ảnh mình hoạ cụ thể
🔥 Cập nhật nội dung chủ đề sức khoẻ thường gặp tại nhà thuốc
🔥 Hình ảnh sản phẩm liên quan được minh hoạ đầy đủ (khác biệt cuốn cũ 2022)
🔥 Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính liên quan với nhà thuốc ( CCHN, GPP…. )
Được HỘI DƯỢC HỌC VIỆT NAM dành nhiều lời khen và sự tin tưởng gắn liền thực tế nhà thuốc.

Còn hàng