Atlas Sinh lý Netter

200,000  195,000 

💥 ATLAS SINH LÝ HỌC NETTER💥 
Số Trang :190
Khổ : A4
📌Cấu trúc cuốn sách gồm: tim mạch, thận, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, thần kinh, cơ.
📌Nội dung cuốn sách bao gồm✏️ những hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể kèm theo✏️ chú thích ngắn gọn, đầy đủ về sinh lý cơ thể người, ➡giúp nâng cao hiệu quả học tập các sách giáo trình sinh lý học và ứng dụng vào lâm sàng nhiều hơn.

Còn hàng