Atlas giải phẫu người 7-2022

580,000  410,000 

📗 𝑨𝒕𝒍𝒂𝒔 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 7-𝑩𝒂̉𝒏 2022
Đây được xem là bộ sách giáo khoa tiêu chuẩn, là quyển atlas mô tả c.ơ t.h.ể con người rất chi tiết, dễ hiểu và nhấn mạnh vào mối quan hệ giải phẫu học với các quan điểm tương quan có tính lâm sàng. Sách được chia thành 8 chương tương ứng các phần của c.ơ t.h.ể con người. Nội dung sách mô tả giải phẫu học với hàng ngàn hình ảnh minh họa vẽ bằng tay tỉ mỉ được sáng tạo bởi nhà diễn giải y khoa tài năng Frank H. Netter.

Còn hàng